מדיניות שמירת מידע ופרטיות

סיכום זה מציג את קטגוריות ברירת המחדל והיעדים לשמירת נתוני המשתמש. באזורים מסוימים עשויות להיות קטגוריות ומטרות ספציפיות יותר מאלה המפורטות כאן.

אתר

מטרה

תקופת שמירה
לא הוגדרה תקופת שמירה

משתמשים

מטרה

תקופת שמירה
לא הוגדרה תקופת שמירה

קטגוריות קורסים

מטרה

תקופת שמירה
לא הוגדרה תקופת שמירה

קורסים

מטרה

תקופת שמירה
לא הוגדרה תקופת שמירה

רכיבי פעילות

מטרה

תקופת שמירה
לא הוגדרה תקופת שמירה

משבצות

מטרה

תקופת שמירה
לא הוגדרה תקופת שמירה